voidtools

Everything

Everything Search Window


"Everything" Windows uchun fayl nomi qidiruvi ilovasi.


Everything boshqa qidiruv tizimlaridan nimasi bilan farq qiladi?

  • Kichik hajmi ilova

  • Foydalanish uchun qulay va oson

  • Tezkor ravishda fayllarni indekslaydi

  • Tezkor ravishda izlashni amalga oshiradi

  • Kam resurs sarflaydi

  • Boshqalarga osonlik bilan fayllarni ulashish imkoniyati mavjud

  • Real vaqtda yangilanish


Shuningdek


© 2024 - Shaxsiylik